Saturday, June 6, 2020

The Heroes of the Animal World | ജന്തുലോകത്തിലെ നായകന്മാർ

1.ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മൃഗം
ജിറാഫ്
2.ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മൃഗം
ചീറ്റപ്പുലി
3.ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി
ഒട്ടകപക്ഷി
4.ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി
ഹമ്മിംഗ് പക്ഷി
5.ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പ്
അനാകോണ്ട
6.ഏറ്റവും വലിയ സസ്തനി
നീലത്തിമിംഗലം
7.കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി
ആഫ്രിക്കൻ ആന
8.ഏറ്റവും വലിയ ഉരഗം
മുതല
9.ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള ജീവി
ആമ
10.ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം പറക്കുന്ന പക്ഷി
ആർട്ടിക്ടേൺ

No comments:

Post a Comment